THIÊN NAM SPINNING

THIÊN NAM SPINNING

Phòng thí nghiệm

Thiên Nam đầu tư các trang thiết bị tiên tiến nhất để xây dựng một hệ thống các phòng Thí nghiệm hiện đại nhằm kiểm soát chất lượng xuyên suốt quy trình sản xuất. Nhờ vậy, Thiên Nam là công ty đầu tiên ở Việt Nam và thứ 62 trên thế giới đạt chứng chỉ USTERIZED.

Copyright © 2018 THIEN NAM SPINNING. All rights reserved. Design by Nina.vn