THIÊN NAM SPINNING

THIÊN NAM SPINNING

NHÀ MÁY THIÊN NAM 2

NHÀ MÁY THIÊN NAM 2

  • + Thành lập năm 2005
  • + Công suất: 38.000 cọc sợi, tương đương với 6.600 tấn sợi/năm
  • + Sản phẩm chính: Cotton và polyester blended yarn TC, CVC với chi số sợi từ 20-45

NHÀ MÁY THIÊN NAM 3

NHÀ MÁY THIÊN NAM 3

  • + Thành lập năm 2007
  • + Công suất: 40.000 cọc sợi, tương đương với 7.400 tấn sợi/năm
  • + Sản phẩm chính: Cotton và polyester blended yarn – TC, CVC với chi số sợi từ 20-45

NHÀ MÁY THIÊN NAM 4

NHÀ MÁY THIÊN NAM 4

  • + Công suất: 40.000 cọc sợi, tương đương với 5.700 tấn sợi/năm
  • + Sản phẩm chính: 100% cotton carded yarn, combed với chi số sợi thấp compact yarn CD, CM, CMP với chi số sợi từ 20-40

NHÀ MÁY THIÊN NAM 5

NHÀ MÁY THIÊN NAM 5

  • + Công suất: 25.200 cọc sợi, tương đương với 4.900 tấn sợi/năm
  • + Sản phẩm chính: 100% cotton combed compact yarn với chi số sợi từ trung bình đến cao CMP, với chi số sợi từ 30-100

Copyright © 2018 THIEN NAM SPINNING. All rights reserved. Design by Nina.vn