CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 274 3774 346
FAX:+84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.com

Xuất khẩu dệt may của Đài Loan giảm 1,54% trong năm 2013
2014-04-08 06:53:29

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Dệt Đài Loan (TTF) thì Đài Loan đã xuất khẩu hàng dệt may trị giá 12,545 tỷ USD trong thời gian từ tháng 1 năm 2013 tới tháng 1 năm 2014, giảm 1,54% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu thì Đài Loan đã xuất khẩu xơ trị giá 1,209 tỷ USD, chiếm 9,64% tổng xuất khẩu hàng dệt từ đất nước này.

Xuất khẩu sợi đã mang về cho Đài Loan 2,273 tỷ USD, còn xuất khẩu vải đạt 7,841 tỷ USD, chiếm lần lượt 18,12%; 62,5% trong tất cả tổng xuất khẩu hàng dệt và may trong 12 tháng qua.

Xuất khẩu hàng may mặc từ Đài Loan đạt giá trị 782,113 triệu USD, trong khi hàng may thành phẩm khác đạt 438,469 triệu USD.

Trung Quốc và Việt Nam là hai thị trường chính cho hàng dệt Đài Loan với việc hai nước này nhập khẩu hàng hóa trị giá 3,774 tỷ USD và 2,028 tỷ USD trong năm qua.

Tính theo khu vực thì các quốc gia thuộc EU28 đã nhập khẩu hàng dệt và may trị giá 623,541 triệu USD, chiếm 4,97% tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt và may mà Đài Loan thực hiện trong năm, trong khi Mỹ nhập khẩu hàng hóa có giá trị 984,673 tiệu USD, chiếm 7,5% xuất khẩu của Đài Loan.

Phần lớn xuất khẩu hàng dệt và may của Đài Loan có đích đến là khu vực ASEAN láng giềng, khu vực này đã nhập khẩu 4,035 tỷ USD hàng hóa, chiếm 32,17% trong xuất khẩu của Đài Loan.

Trong năm qua Đài Loan đã nhập khẩu hàng dệt may trị giá 3,596 tỷ USD, giảm 1,09% so với năm trước.

Chừng 45% trong giá trị nhập khẩu 1,627 tỷ USD là thuộc về hàng may mặc, trong khi nhập khẩu xơ trị giá 689,09 triệu USD, sợi – 478,177 triệu USD, vải – 509,253 triệu USD và hàng may thành phẩm khác – 292,49 triệu USD.