CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 274 3774 346
FAX:+84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.com

INVISTA giới thiệu xơ Spandex Lycra sinh học
2014-05-15 03:50:16

Invista – một trong những nhà sản xuất tích hợp lớn nhất thế giới các loại polyme và xơ, là chủ nhân của nhãn hàng LYCRA, đã giới thiệu xơ spandex sinh học duy nhất hiện nay dùng để sử dụng trong nhiều loại quần áo và hàng may mặc. Xấp xỉ 70% theo khối lượng của xơ spandex LYCRA mới dựa trên sinh học là từ nguồn có thể tái tạo, được làm từ dextrose lấy từ ngô. Việc sử dụng nguyên liệu đầu vào có thể tái tạo trong sản xuất xơ LYCRA dựa trên sinh học này dẫn đến dấu chân phát thải CO2 thấp hơn loại xơ spandex được sản xuất khi dùng các nguyên liệu thô truyền thống.

Description: http://www.vcosa.org.vn/sites/all/upload/1505Invista-Lycra.jpg

Với việc đưa ra nhãn hàng LYCRA mới này, Invista đang cung cấp cho các nhà bán lẻ và nhà sản xuất vải co giãn một lựa chọn xơ spandex có thể tác động lên phân tích vòng đời tổng thể của vải và hàng may mặc. Loại xơ mới được làm ra đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cao của Invista. Do vậy, Invista dự đóan không cần thay đổi quá trình gia công vải và xử lý hoàn tất vải hoặc hàng may mặc.

Tuyên bố đưa ra cam kết của INVISTA Apparel tới đổi mới. Tiến sĩ Robert L. Kirkwood, phó chủ tịch điều hành của bộ phận Marketing hàng may mặc và Công nghệ nói "xơ LYCRA dựa trên sinh học đưa ra một ví dụ khác xác nhận cam kết của Invista tới ngành may mặc”.

Ông Arnuad Tandonnet, giám đốc bộ phận tính bền vững toàn cầu của bộ phận INVIST Apparel nói "Chúng tôi hiểu rằng chủ đề tính bền vững đang ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi giá trị dệt và may, với sự hiểu biết đang tăng lên và quá trình giáo dục đang được xây dựng cho tới cấp độ khách hàng, nhãn hàng/nhà bán lẻ và nhà máy. Trong các cơ sở nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã sản xuất thành công xơ và đã đánh giá xơ trong các ứng dụng vải”.

‘Việc sản xuất hàng thương mại được lên kế hoạch cho các bộ sưu tập mùa thu/đông 2015 và xuân/hè 2016. Chúng tôi mong đợi hợp tác với các khách hàng thông qua chuỗi giá trị mà chúng tôi mở rộng phát triển mới này”.

Bộ phận kinh doanh INVISTA Apparel and Advanced Textiles cam kết thực hiện chương trình tính bền vững của riêng mình, PLANET AGENDA, chú trọng vào ba mục tiêu chính sau:

- Giảm tới mức thấp nhất dấu chân môi trường của Invista bằng cách bảo tồn nguồn, giảm phát thải và loại trừ phế thải tại các nhà máy sản xuất;

-  Đưa ra các sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng may mặc bằng cách dùng ít nguồn hơn và tăng cường hiệu quả môi trường của tất cả các loại vải.

-  Bảo vệ sức khỏe và an toàn của công nhân và cộng đồng và tham gia vào các sáng kiến quản lý địa phương.

Invista – một trong những nhà sản xuất tích hợp lớn nhất thế giới các loại polyme và xơ, là chủ nhân của nhãn hàng LYCRA, đã giới thiệu xơ spandex sinh học duy nhất hiện nay dùng để sử dụng trong nhiều loại quần áo và hàng may mặc. Xấp xỉ 70% theo khối lượng của xơ spandex LYCRA mới dựa trên sinh học là từ nguồn có thể tái tạo, được làm từ dextrose lấy từ ngô. Việc sử dụng nguyên liệu đầu vào có thể tái tạo trong sản xuất xơ LYCRA dựa trên sinh học này dẫn đến dấu chân phát thải CO2 thấp hơn loại xơ spandex được sản xuất khi dùng các nguyên liệu thô truyền thống.

Với việc đưa ra nhãn hàng LYCRA mới này, Invista đang cung cấp cho các nhà bán lẻ và nhà sản xuất vải co giãn một lựa chọn xơ spandex có thể tác động lên phân tích vòng đời tổng thể của vải và hàng may mặc. Loại xơ mới được làm ra đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cao của Invista. Do vậy, Invista dự đóan không cần thay đổi quá trình gia công vải và xử lý hoàn tất vải hoặc hàng may mặc.

Tuyên bố đưa ra cam kết của INVISTA Apparel tới đổi mới. Tiến sĩ Robert L. Kirkwood, phó chủ tịch điều hành của bộ phận Marketing hàng may mặc và Công nghệ nói "xơ LYCRA dựa trên sinh học đưa ra một ví dụ khác xác nhận cam kết của Invista tới ngành may mặc”.

Ông Arnuad Tandonnet, giám đốc bộ phận tính bền vững toàn cầu của bộ phận INVIST Apparel nói "Chúng tôi hiểu rằng chủ đề tính bền vững đang ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi giá trị dệt và may, với sự hiểu biết đang tăng lên và quá trình giáo dục đang được xây dựng cho tới cấp độ khách hàng, nhãn hàng/nhà bán lẻ và nhà máy. Trong các cơ sở nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã sản xuất thành công xơ và đã đánh giá xơ trong các ứng dụng vải”.

‘Việc sản xuất hàng thương mại được lên kế hoạch cho các bộ sưu tập mùa thu/đông 2015 và xuân/hè 2016. Chúng tôi mong đợi hợp tác với các khách hàng thông qua chuỗi giá trị mà chúng tôi mở rộng phát triển mới này”.

Bộ phận kinh doanh INVISTA Apparel and Advanced Textiles cam kết thực hiện chương trình tính bền vững của riêng mình, PLANET AGENDA, chú trọng vào ba mục tiêu chính sau:

- Giảm tới mức thấp nhất dấu chân môi trường của Invista bằng cách bảo tồn nguồn, giảm phát thải và loại trừ phế thải tại các nhà máy sản xuất;

-  Đưa ra các sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng may mặc bằng cách dùng ít nguồn hơn và tăng cường hiệu quả môi trường của tất cả các loại vải.

-  Bảo vệ sức khỏe và an toàn của công nhân và cộng đồng và tham gia vào các sáng kiến quản lý địa phương.

- See more at: http://www.vcosa.org.vn/vi/kien-thuc-cong-nghe/4438/invista-gioi-thieu-xo-spandex-lycra-sinh-hoc.html#sthash.4gWrJHs5.dpuf

Invista – một trong những nhà sản xuất tích hợp lớn nhất thế giới các loại polyme và xơ, là chủ nhân của nhãn hàng LYCRA, đã giới thiệu xơ spandex sinh học duy nhất hiện nay dùng để sử dụng trong nhiều loại quần áo và hàng may mặc. Xấp xỉ 70% theo khối lượng của xơ spandex LYCRA mới dựa trên sinh học là từ nguồn có thể tái tạo, được làm từ dextrose lấy từ ngô. Việc sử dụng nguyên liệu đầu vào có thể tái tạo trong sản xuất xơ LYCRA dựa trên sinh học này dẫn đến dấu chân phát thải CO2 thấp hơn loại xơ spandex được sản xuất khi dùng các nguyên liệu thô truyền thống.

Với việc đưa ra nhãn hàng LYCRA mới này, Invista đang cung cấp cho các nhà bán lẻ và nhà sản xuất vải co giãn một lựa chọn xơ spandex có thể tác động lên phân tích vòng đời tổng thể của vải và hàng may mặc. Loại xơ mới được làm ra đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cao của Invista. Do vậy, Invista dự đóan không cần thay đổi quá trình gia công vải và xử lý hoàn tất vải hoặc hàng may mặc.

Tuyên bố đưa ra cam kết của INVISTA Apparel tới đổi mới. Tiến sĩ Robert L. Kirkwood, phó chủ tịch điều hành của bộ phận Marketing hàng may mặc và Công nghệ nói "xơ LYCRA dựa trên sinh học đưa ra một ví dụ khác xác nhận cam kết của Invista tới ngành may mặc”.

Ông Arnuad Tandonnet, giám đốc bộ phận tính bền vững toàn cầu của bộ phận INVIST Apparel nói "Chúng tôi hiểu rằng chủ đề tính bền vững đang ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi giá trị dệt và may, với sự hiểu biết đang tăng lên và quá trình giáo dục đang được xây dựng cho tới cấp độ khách hàng, nhãn hàng/nhà bán lẻ và nhà máy. Trong các cơ sở nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã sản xuất thành công xơ và đã đánh giá xơ trong các ứng dụng vải”.

‘Việc sản xuất hàng thương mại được lên kế hoạch cho các bộ sưu tập mùa thu/đông 2015 và xuân/hè 2016. Chúng tôi mong đợi hợp tác với các khách hàng thông qua chuỗi giá trị mà chúng tôi mở rộng phát triển mới này”.

Bộ phận kinh doanh INVISTA Apparel and Advanced Textiles cam kết thực hiện chương trình tính bền vững của riêng mình, PLANET AGENDA, chú trọng vào ba mục tiêu chính sau:

- Giảm tới mức thấp nhất dấu chân môi trường của Invista bằng cách bảo tồn nguồn, giảm phát thải và loại trừ phế thải tại các nhà máy sản xuất;

-  Đưa ra các sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng may mặc bằng cách dùng ít nguồn hơn và tăng cường hiệu quả môi trường của tất cả các loại vải.

-  Bảo vệ sức khỏe và an toàn của công nhân và cộng đồng và tham gia vào các sáng kiến quản lý địa phương.

- See more at: http://www.vcosa.org.vn/vi/kien-thuc-cong-nghe/4438/invista-gioi-thieu-xo-spandex-lycra-sinh-hoc.html#sthash.4gWrJHs5.dpuf