CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 274 3774 346
FAX:+84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.com

Giá thuốc nhuộm tăng do sức ép môi trường
2014-05-07 03:04:53

Việc kiểm soát môi trường chặt chẽ hơn trong sản xuất nguyên liệu thô và các hóa chất trung gian tại châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc đang dẫn tới giá thuốc nhuộm dệt cao hơn.

Archroma nói sức ép lên chi phí đã bắt buộc công ty này tăng giá nhiều cho toàn bộ dãy thuốc nhuộm của công ty cho ngành dệt.

Cơ chế dẫn dắt chính cho sự tăng giá là sức ép đang tăng từ tăng cường việc kiểm soát môi trường, điều này dẫn tới thiếu hụt và tăng giá sâu cho các hóa chất dùng trong sản xuất thuốc nhuộm.

Ví dụ các hóa chất trung gian bị tác động nhiều nhất gồm axit H, axit bromaminic và các dẫn xuất anthraquione.

Trong thực tế, hầu hết các loại thuốc nhuộm bị ảnh hưởng bởi tình hình thị trường nguyên liệu thô hiện hành, kể cả các loại được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành dệt như là thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp cho xơ xenlulo cũng như thuốc nhuộm phân tán, axit và thuốc nhuộm phức kim loại cho xơ tổng hợp và xơ len.

"Chúng ta đã và đang đối mặt với làn sóng sau làn sóng tăng giá các nguyên liệu thô cơ bản và các hóa chất trung gian để sản xuất thuốc nhuộm”, ông Alan Cunningham, giám đốc toàn cầu bộ phận marketing thuốc nhuộm dệt tại Achroma nói.

"Những cuộc thảo luận mới nhất của chúng tôi với các nhà sản xuất nguyên liệu thô và các chất trung gian để sản xuất thuốc nhuộm xác nhận rằng sức ép lên chi phí đang tăng thêm. Kết quả là chúng tôi đang phải đối mặt với việc không có con đường nào khác là phải tuyên bố ngay lập tức một làn sóng mới tăng giá trên toàn dãy sản phẩm của chúng tôi”

Việc kiểm soát môi trường chặt chẽ hơn trong sản xuất nguyên liệu thô và các hóa chất trung gian tại châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc đang dẫn tới giá thuốc nhuộm dệt cao hơn.

Archroma nói sức ép lên chi phí đã bắt buộc công ty này tăng giá nhiều cho toàn bộ dãy thuốc nhuộm của công ty cho ngành dệt.

Cơ chế dẫn dắt chính cho sự tăng giá là sức ép đang tăng từ tăng cường việc kiểm soát môi trường, điều này dẫn tới thiếu hụt và tăng giá sâu cho các hóa chất dùng trong sản xuất thuốc nhuộm.

Ví dụ các hóa chất trung gian bị tác động nhiều nhất gồm axit H, axit bromaminic và các dẫn xuất anthraquione.

Trong thực tế, hầu hết các loại thuốc nhuộm bị ảnh hưởng bởi tình hình thị trường nguyên liệu thô hiện hành, kể cả các loại được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành dệt như là thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp cho xơ xenlulo cũng như thuốc nhuộm phân tán, axit và thuốc nhuộm phức kim loại cho xơ tổng hợp và xơ len.

"Chúng ta đã và đang đối mặt với làn sóng sau làn sóng tăng giá các nguyên liệu thô cơ bản và các hóa chất trung gian để sản xuất thuốc nhuộm”, ông Alan Cunningham, giám đốc toàn cầu bộ phận marketing thuốc nhuộm dệt tại Achroma nói.

"Những cuộc thảo luận mới nhất của chúng tôi với các nhà sản xuất nguyên liệu thô và các chất trung gian để sản xuất thuốc nhuộm xác nhận rằng sức ép lên chi phí đang tăng thêm. Kết quả là chúng tôi đang phải đối mặt với việc không có con đường nào khác là phải tuyên bố ngay lập tức một làn sóng mới tăng giá trên toàn dãy sản phẩm của chúng tôi”

- See more at: http://www.vcosa.org.vn/vi/kien-thuc-cong-nghe/4395/gia-thuoc-nhuom-tang-do-suc-ep-moi-truong.html#sthash.cH8dUlQ5.dpuf

Việc kiểm soát môi trường chặt chẽ hơn trong sản xuất nguyên liệu thô và các hóa chất trung gian tại châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc đang dẫn tới giá thuốc nhuộm dệt cao hơn.

Archroma nói sức ép lên chi phí đã bắt buộc công ty này tăng giá nhiều cho toàn bộ dãy thuốc nhuộm của công ty cho ngành dệt.

Cơ chế dẫn dắt chính cho sự tăng giá là sức ép đang tăng từ tăng cường việc kiểm soát môi trường, điều này dẫn tới thiếu hụt và tăng giá sâu cho các hóa chất dùng trong sản xuất thuốc nhuộm.

Ví dụ các hóa chất trung gian bị tác động nhiều nhất gồm axit H, axit bromaminic và các dẫn xuất anthraquione.

Trong thực tế, hầu hết các loại thuốc nhuộm bị ảnh hưởng bởi tình hình thị trường nguyên liệu thô hiện hành, kể cả các loại được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành dệt như là thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp cho xơ xenlulo cũng như thuốc nhuộm phân tán, axit và thuốc nhuộm phức kim loại cho xơ tổng hợp và xơ len.

"Chúng ta đã và đang đối mặt với làn sóng sau làn sóng tăng giá các nguyên liệu thô cơ bản và các hóa chất trung gian để sản xuất thuốc nhuộm”, ông Alan Cunningham, giám đốc toàn cầu bộ phận marketing thuốc nhuộm dệt tại Achroma nói.

"Những cuộc thảo luận mới nhất của chúng tôi với các nhà sản xuất nguyên liệu thô và các chất trung gian để sản xuất thuốc nhuộm xác nhận rằng sức ép lên chi phí đang tăng thêm. Kết quả là chúng tôi đang phải đối mặt với việc không có con đường nào khác là phải tuyên bố ngay lập tức một làn sóng mới tăng giá trên toàn dãy sản phẩm của chúng tôi”

- See more at: http://www.vcosa.org.vn/vi/kien-thuc-cong-nghe/4395/gia-thuoc-nhuom-tang-do-suc-ep-moi-truong.html#sthash.cH8dUlQ5.dpuf