CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 274 3774 346
FAX:+84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.com

Ai Cập: Xuất khẩu bông giảm 42% trong quý I năm tài khóa 2013-2014
2014-04-15 02:46:06

Theo dữ liệu từ Cục Huy động Công cộng và Thống kê Trung ương (CAPMAS) thì xuất khẩu bông của Ai Cập đã giảm 42% trong quý 1 của năm tài khóa 2013/2014.

Ai Cập đã xuất khẩu 79.600 quintal(*) bông trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2013 so với xuất khẩu 137.400 quintal trong cùng thời kỳ năm trước. CAPMAS quy cho sự sụt giảm xuất khẩu bông là do giá của bông Ai Cập tăng.

Theo bản tin hàng quý thì lượng bông đã cán đạt 526.00 quintal trong giai đoạn 3 tháng so với 415.000 quintal bông đã cán trong cùng thời kỳ cả mùa trước, tăng 26,7% do tăng sản lượng bông.

Trong khi đó tổng lượng bông đã tiêu thụ bởi các doanh nghiệp nội địa đạt 97.300 quintal trong quý so với 415.800 quintal bông được tiêu thụ trong cùng thời kỳ của mùa trước, giảm 76,6%. CAPMAS giải thích sự giảm trong tiêu thụ bông nội địa là do đóng cửa các nhà máy cán bông.

Trong quý đang được xem xét, Ai Cập đã nhập khẩu 247.300 quintal bông, tăng đáng kể 1237,9% so với 18.500 quintal bông nhập khẩu trong cùng thời kỳ năm trước. Giá bông nhập khẩu giảm là lý do chính cho việc gia tăng đáng kể nhập khẩu bông, lượng bông nhập khẩu này đã bù vào phần bông thiếu hụt trên thị trường nội địa, tuyên bố báo chí nói vậy.

(*)1 quintal = 100kg

Nguyễn Hoàng Minh