CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 274 3774 346
FAX:+84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.comTập đoàn Hansoll Textile
2017-10-05 21:50:12

Công ty TNHH Global Dyeing KCN Long Thành, là Công ty 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Hansoll Textile (Hàn Quốc), Công ty chuyên sản xuất vải thành phẩm chủ yếu cho xuất khẩu. Công ty được thành lập năm 2005 là một trong 7 nhà máy của tập đoàn Hansoll Textile tại Việt Nam