CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 274 3774 346
FAX:+84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.comTẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
2013-09-13 10:04:47Tập đoàn Dệt-May Việt Nam (Vinatex) là tổ hợp các công ty đa sở hữu gồm có công ty mẹ Tập đoàn Dệt-May Việt Nam; các đơn vị nghiên cứu đào tạo; và gần 120 công ty con, công ty liên kết là các công ty cổ phần, kinh doanh đa lĩnh vực từ sảnxuất - kinh doanh hàng dệt may đến hoạt động thương mại dịch vụ; có hệthống phân phối bán buôn, bán lẻ; hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư vàolĩnh vực hỗ trợ ngành sản xuất chính dệt may...

Vinatex là một trong những tập đoàn dệt, may có qui mô và sức cạnh tranh hàng đầu Châu Á. Trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt, may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 sẽ tập trung phát triển theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hoá, tạo ra bước nhảy vọt về giá trị gia tăng của sản phẩm dệt, may thông qua việc thực hiện ba chương trình trồng bông, dệt vải chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực có tính quyết định đến sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài của ngành Dệt-May Việt Nam.