CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam 

Điện Thoại: + 84 274 3774 346
FAX: +84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.comCông Nghệ Máy Móc Thiên Nam

Công Đoạn Bông Chải

2013-10-30 02:07:25

(3 hình ảnh )

Công Đoạn Chãi Kỹ - Ghép - Thô

2013-10-30 02:26:29

(3 hình ảnh )

Công Đoạn máy kéo sợi con

2013-10-30 03:17:55

(3 hình ảnh )

Công Đoạn máy Ống

2013-11-08 02:53:58

(4 hình ảnh )