CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam 

Điện Thoại: + 84 274 3774 346
FAX: +84 274 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.comHệ thống nhà máy

Nhà máy Thiên Nam 1

Thành lập năm 2000

Công suất: 24.000 cọc sợi, tương đương 3.600 tấn sợi/năm

Nhà máy Thiên Nam 2

Thành lập năm 2005

Công suất: 38.000 cọc sợi, tương đương 6.000 tấn sợi/năm

Nhà máy Thiên Nam 3 - Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Thiên Hưng

 Thành lập năm 2007

Công suất: 40.000 cọc sợi, tương đương 6.600 tấn sợi/năm

Nhà máy Thiên Nam 4 - Công ty Cổ Phần Sợi Duy Nam

Thành lập năm 2012

Công suất: 40.000 cọc sợi, tương đương 6.600 tấn sợi/năm

Nhà máy Thiên Nam 5:

Thành lập năm 2013

Công suất: 31,200 cọc sợi, tương đương 4.800 tấn sợi/năm