Thiên Nam là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong hoat động sản xuất và cung cấp sợi. Thiên Nam được thành lập năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sợi. Đến nay công ty có 5 nhà máy với hơn 173.000 cọc sợi, hơn 1700 nhân viê

Xem thêm