THIÊN NAM SPINNING

THIÊN NAM SPINNING

Ngoài những phúc lợi cơ bản dành cho tất cả các thành viên của Thiên Nam như hỗ trợ khu chung cư, tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật - hội thao để gắn kết tập thể và gợi mở tinh thần nhân văn, thì đội ngũ cấp cao còn có cơ hội tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu do công ty phối hợp tổ chức với các Trường, Viện trong ngành.

- Cán bộ của các phòng Kế toán, Khách hàng

Xuất nhập khẩu, và Kinh doanh luôn được đảm bảo tham gia các lớp Nghiệp vụ Ngoại thương

– Thanh toán Quốc tế để nắm rõ các cập nhật trong chuyên môn.

- Các lớp trau dồi kỹ năng quản lý và lãnh đạo cũng được tổ chức thường xuyên cho các cấp quản lý tầm trung trở lên.

- Những nhân lực quan trọng sẽ có cơ hội tham gia các khoá tu nghiệp ngắn hạn ở nước ngoài. 

Copyright © 2018 THIEN NAM SPINNING. All rights reserved. Design by Nina.vn